درخواست احراز عضویت (دارای کد عضویت)

شیوه درخواست احراز عضویت جهت اعضایی که عضو سازمان بوده و شماره عضویت دارند.

پس از انتخاب گزینه "کد عضویت دارم" در هنگام ثبت نام و ورود به پنل کاربری بایستی از طریق لینک درخواست احراز عضویت موجود در پیشخوان مبادرت به تکمیل اطلاعات و ارسال مدارک جهت درخواست احراز عضویت نمود.

در مرحله اول، اطلاعات شخصی خود را به دقت تکمیل نمایید.
  • فیلدهای تاریخ دار را به صورت روز، ماه و سال وارد نمایید
  • کد پستی ده رقمی معتبر وارد نمایید.
  • شماره تلفن ثابت را همراه با کد شهرستان وارد نمایید.
  • اطلاعات اشتغال به صورت اختیاری می باشد.
  • نام رشته تحصیلی مقاطع ارشد و دکتری را از بین گزینه های موجود انتخاب و درغیر این صورت به صورت کامل تکمیل نمایید.
  • نام و نوع دانشگاه محل تحصیل را به صورت کامل تکمیل نمایید.

پس از ثبت اطلاعات شخصی، عکس پرسنلی 3*4 یا 6*4 خود را طبق الگوی زیر تنظیم نموده و ارسال نمایید:

در مرحله نهایی، مدارک خود را با کیفیت مناسب و بصورت خوانا در حجم کمتر از 500 کیلوبایت ارسال نمایید.

پس از ثبت مدارک، جهت بررسی اطلاعات و مدارک درخواست احراز عضویت را ارسال نمایید.

درج شماره عضویت الزامی و مابقی موارد به جهت تسریع در فرایند احراز موثر می باشند.

درخواست عضویت شما با موفقیت ثبت و در انتظار بررسی کارشناسان واحد عضویت قرار می گیرد.

در صورت وجود نقص در پرونده، به شما اطلاع رسانی خواهد شد و بایستی مبادرت به رفع نقص نمایید

در صورت تایید پرونده الکترونیک و درخواست احراز عضویت شما توسط کارشناسان واحد عضویت، عضویت شما تایید و قادر به انجام فعالیت های سازمانی می باشید.

بروزرسانی : 1401/04/12
16316