درخواست ارتقاء پروانه اشتغال تخصصی

شیوه درخواست ارتقاء مدرک به دکتری پروانه اشتغال نخصصی.

اعضای سازمان که نیاز به ارتقاء مدرک دکتری در پروانه اشتغال تخصصی خود دارند بایستی پیش شرط های زیر را رعایت نمایند:

  • عضویت معتبر سازمان نظام
  • پروانه اشتغال معتبر
  • استعلام مدارک تحصیلی

* علاوه بر داشتن عضویت با تاریخ معتبر بایستی پروانه عضو در سامانه ثبت و تاریخ معتبر داشته باشد.

* عضو بایستی ابتدار مدرک تحصیلی عضویت خود را به دکتری ارتقاء دهد سپس امکان درخواست ارتقاء مدرک پروانه امکان پذیر خواهد بود

در صورت رعایت پیش شرط های بالا، از طریق پنل شخصی و گزینه درخواست ارتقاء پروانه اشتغال اطلاعات و مدارک مورد نیاز را ارسال نمایید.

جهت درج پیوست های اضافی مورد نیاز لازم است از طریق گزینه پیوست جدید و درج عنوان و فایل اقدام نمایید.

بروزرسانی : 1401/04/14
924