درخواست احراز پروانه اشتغال تخصصی (داری پروانه)

شیوه درخواست احراز پروانه اشتغال جهت اعضایی که از قبل پروانه داشتند

اعضای سازمان که از قبل پروانه اشتغال تخصصی داشتند نیاز است به جهت انجام الکترونیک فرآیندهای مربوطه پروانه خود را احراز نمایید.

به جهت این کار نیاز است تصویر رنگی آخرین پروانه اشتغال خود را به همراه تکمیل اطلاعات مربوط به آن از طریق درخواست احراز پروانه در پنل شخصی خود ارسال نمایند.

در ضمن پیش شرط های زیر جهت این امر مورد نیاز است:

  • عضویت در سازمان نظام
  • استعلام مدارک تحصیلی

* در صورت اطلاع از تاریخ صدور اولین پروانه آنرا وارد نمایید.

بروزرسانی : 1401/04/14
1318