درخواست تقاضای پروانه اشتغال تخصصی (فاقد پروانه/تشکیل پرونده)

شیوه درخواست تقاضای پروانه اشتغال جهت اعضایی که جدید هستند یا پیشتر تشکیل پرونده داده اند.

آن دسته از اعضایی که به تازگی تقاضای پروانه اشتغال تخصصی دارند و یا در سنوات گذشته تشکیل پرونده فیزیکی داده اند و هنوز پروانه خود را دریافت نکرده اند بایستی جهت انجام امور مربوطه از طریق پنل شخصی خود درخواست تقاضای پروانه اشتغال بدهند.

لازم به ذکر است پیش شرط های زیر جهت تقاضای پروانه بایستی رعایت شود:

  • عضویت معتبر سازمان نظام
  • استعلام مدارک تحصیلی
* اعضایی که در مصاحبه کمیسیون تخصصی مردود شده اند تا پایان مهلت مقرر امکان درخواست مجدد ندارند.

در صورت رعایت پیش شرط های بالا، از طریق پنل شخصی و گزینه درخواست تقاضای پروانه اشتغال اطلاعات و مدارک مورد نیاز را ارسال نمایید.

جهت درج پیوست های اضافی مورد نیاز لازم است از طریق گزینه پیوست جدید و درج عنوان و فایل اقدام نمایید.

بروزرسانی : 1401/04/14
3932